23

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha

0

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha

15

Wish Mantra of Tara Goddess ☯ Green Tara Mantra for Wishes – Manthra (Mantra Shakti)

Wish Mantra of Tara Goddess ☯ Green Tara Mantra for Wishes – Manthra (Mantra Shakti)

OM TARE TU TARE TURE SOHA

25

GANESHA MONEY mantra to be rich ☸ Powerful Mantras 2019 PM

GANESHA MONEY mantra to be rich ☸ Powerful Mantras 2019 PM

Om Maha Ganapataye Namaha Om Maha Ganapataye Namaha

25

Powerful WISH MANTRA ☸ Green Tara Mantra of Mother of all Buddhas

Powerful WISH MANTRA ☸ Green Tara Mantra of Mother of all Buddhas

OM TARE TU TARE TURE SOHA OM TARE TU TARE TURE SOHA

0

MANTRA REMOVING BAD ॐ Gate Gate Heart Sutra – Powerful Mantras (PM) 2019

MANTRA REMOVING BAD ॐ Gate Gate Heart Sutra – Powerful Mantras (PM) 2019

Gate, Gate, Paragate Para Sam gate Bodhi svaha Gate, Gate, Paragate Para Sam gate Bodhi svaha

9

ॐ Purifying Mantra – Purify Your Life, Energy, Karma ॐ ☸ (PM) 2019

ॐ Purifying Mantra – Purify Your Life, Energy, Karma ॐ ☸ (PM) 2019

Om Ah Hum Soha

83

ॐ WISH mantra for WISHES COME TRUE with Green Tara Goddess mantra

ॐ  WISH mantra for WISHES COME TRUE with Green Tara Goddess mantra

Be blessed All 💖💖💖 OM TARE TU TARE TURE SOHA

29

WHITE TARA mantra BE HEALTHY & STRONG with BUDDA! HEAL THYSELF! Powerful Medicine Mantras PM 2019

WHITE TARA mantra BE HEALTHY & STRONG with BUDDA! HEAL THYSELF!  Powerful Medicine Mantras PM 2019

OM TARE TU TARE TURE MAMA AH YUH PUNE JANA PUTIM KURU SOHA OM TARE TU TARE TURE MAMA AH YUH PUNE JANA PUTIM KURU SOHA

11

PROSPERITY, LOVE & HAPINESS with Maheshwari Mantra ॐ Powerful Mantras Meditation Music (PM) 2019

PROSPERITY, LOVE & HAPINESS with Maheshwari Mantra ॐ Powerful Mantras Meditation Music (PM) 2019

manga lam dishtu me maheshvari