48

Om Namah Shivaya Most Beautiful Song | Meditation Chanting Mantra | ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय

Om Namah Shivaya Most Beautiful Song | Meditation Chanting Mantra | ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय

Om Namah Shivaya Om Maheshvaraay Om Namah Shivaya Om Maheshvaraay Om Namah Shivaya Om Jataadharaay Om Namah Shivaya Om Jataadharaay Om Namah Shivaya Om Jataadharaay Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Maheshvaraay Om Namah Shivaya Om Maheshvaraay Om Namah… Continue Reading

0

Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics | Shiv Mantra | Om Tryambakam Yajamahe | Hindi Bhakti Songs

OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat… Continue Reading

0

MANTRA REMOVING BAD ॐ Gate Gate Heart Sutra – Powerful Mantras (PM) 2019

MANTRA REMOVING BAD ॐ Gate Gate Heart Sutra – Powerful Mantras (PM) 2019

Gate, Gate, Paragate Para Sam gate Bodhi svaha Gate, Gate, Paragate Para Sam gate Bodhi svaha

37

Mahakaali Mantra Chanting Jaap | kali Mantra | kali Mantra & Stotras | Kali Pooja | Nav Durga Mantra

Mahakaali Mantra Chanting Jaap | kali Mantra | kali Mantra & Stotras | Kali Pooja | Nav Durga Mantra

Om Kring Kalikaye Namo Namaha

27

Lord Shiva Powerful Mantra – Om Shivoham | शिवोहम | Shiv Mantras

Lord Shiva Powerful Mantra – Om Shivoham | शिवोहम | Shiv Mantras

Shivoham

0

The Most Popular Song of Lord Shiva Mantra | Namaskaratha Mantra With Lyrics | शिवा नमस्काराथा मंत्र

Om Namo Hiranyabahavey Hiranyabaranaaya Hiranyaroopaya Hiranyapataye Ambika Patayam Uma Pataye Pashupataye Namo Namah Om Namo Hiranyabahavey Hiranyabaranaaya Hiranyaroopaya Hiranyapataye Ambika Patayam Uma Pataye Pashupataye Namo Namah Yishanasarva Vidhyana Yishwarasarva Bhootanaam Brahmadipataye Bramhnodipate Brahma Shivone Ashtusada Shivohm Om Tatpurushaya Vidmahe Vagvishudhaaya… Continue Reading

100

Start the day with Shiva Gayatri Mantra, शक्तिशाली शिव गायत्री मंत्र | Om Tatpurushaya Vidmahe

Start the day with Shiva Gayatri Mantra, शक्तिशाली शिव गायत्री मंत्र | Om Tatpurushaya Vidmahe

Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dhimahi Tanno Rudrah Prachodyat Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dhimahi Tanno Rudrah Prachodyat Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dhimahi Tanno Rudrah Prachodyat Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dhimahi Tanno Rudrah Prachodyat Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dhimahi Tanno Rudrah Prachodyat… Continue Reading

100

Top 10 SHIV MANTRAS :- MAHAMRITYUNJAY MANTRA, SHIVA LINGASHTAKAM, SHIVA TANDAVA STOTRAM, SRI RUDRAM.

Top 10 SHIV MANTRAS :- MAHAMRITYUNJAY MANTRA, SHIVA LINGASHTAKAM, SHIVA TANDAVA STOTRAM, SRI RUDRAM.

Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat… Continue Reading

98

Top 10 BHAJANS & MANTRAS :- OM NAMAH SHIVAYA – SAI MANTRA – GANESH MANTRA – HARE KRISHNA HARE RAMA

Top 10 BHAJANS & MANTRAS :- OM NAMAH SHIVAYA – SAI MANTRA – GANESH MANTRA – HARE KRISHNA HARE RAMA

Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaay Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaay Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaay Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaay Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaay… Continue Reading

11

Mantra of Great Happiness Freedom & Peace within

Mantra of Great Happiness Freedom & Peace within

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Lokah Samastah Sukhino Bhavantu