0

Mantra of Great Happiness Freedom & Peace within

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

14

ॐ Heart Love Mantra ♥ Krishna Mantra of Govinda

ॐ Heart Love Mantra ♥ Krishna Mantra of Govinda

Radhe Radhe Govinda Bolo Radhe

0

Wish mantra of Green Tara – Your Dreams Come True ☸ 2019 (PM)

OM TARE TU TARE TURE SOHA

10

Mantra of Joy & Kindness 🌹😊 Govinda Mantra ॐ Krishna mantra 2019

Mantra of Joy & Kindness 🌹😊 Govinda Mantra ॐ Krishna mantra 2019

Govinda Narayana Gopala Narayana Govinda Narayana Gopala Narayana Govinda Govinda Narayana Govinda Ananda Narayana Hari Govinda Ananda Narayana Govinda Narayana Gopala Narayana Govinda Narayana Gopala Narayana Govinda Govinda Narayana Govinda Ananda Narayana Hari Govinda Ananda Narayana

0

Buddha Maitreya Mantra of Universal Love Kindness and Compassion ॐ

Om Muni Muni Mara Swaha Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha Om Muni Muni Mara Swaha Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha Om Muni Muni Mara Swaha Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha

0

ॐ Lucky Ganesha Mantra for Prosperity & Success ☸ Powerful Mantras 2019

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanamme Vashamanaya Svaha

0

Cleanse your mind with Shiva Mantra – Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

0

ॐ GET RID OF ALL BAD! START NEW LIFE! SHIVA Mantra! ॐ Meditation Music 2019

ॐ GET RID OF ALL BAD! START NEW LIFE! SHIVA Mantra! ॐ Meditation Music 2019

Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Mahadevaya Maheswaraya Mahadevaya Maheswaraya Mahadevaya Maheswaraya Mahadevaya Maheswaraya Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Jaya Shiva Omkara Sri Yogeswara… Continue Reading

25

Money mantra Ganesh mantra for money + remove obstacles ॐ Powerful Mantras Prosperity Music PM 2019

Money mantra Ganesh mantra for money + remove obstacles ॐ Powerful Mantras Prosperity Music PM 2019

Ganesha Sharanam Parama Pavanam Sathya Sainam Gajananam Ganesha Sharanam Parama Pavanam Sathya Sainam Gajananam Nithya Smaranam Parama Pavanam Sathya Sainam Gajananam Sadguru Charanam Parama Pavanam Sathya Sainam Gajananam Sadguru Charanam Parama Pavanam Sathya Sainam Gajananam Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam… Continue Reading