0

Hanuman Chalisa – Hanuman Ashtak – Hanuman Mantra – Hanuman Ji Ki Aarti ( Hanuman Full Songs )


Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Harahu Kalesha Vikaara Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar Ram doot atulit bal dhama Anjaani-putra Pavan sut nama Mahabir Bikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesha Ram Siya Ram, Siya Ram Jay Jay Ram Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kaandhe moonj janehu sajai Sankar suvan kesri Nandan Tej prataap maha jag vandan Vidyavaan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Ram Lakhan Sita man Basiya Ram Siya Ram, Siya Ram Jay Jay Ram Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lank jarava Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahut badai Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai Ram Siya Ram, Siya Ram Jay Jay Ram Sahas badan tumharo yash gaave Asa-kahi Shripati kanth lagaave Sankadhik Brahmaadi Muneesa Narad-Sarad sahit Aheesa Yam Kuber Digpaal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te Tum upkar Sugreevahin keenha Ram milaye rajpad deenha Ram Siya Ram, Siya Ram Jay Jay Ram Tumharo mantra Vibheeshan maana Lankeshwar Bhaye Sub jag jana

Jerry Heath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *